torsdag den 19. marts 2009

Blog Candies

wow have I found many blog candies aroung the blogs:

Karen also has a great blog candy - 72 Copic markers - you have until the 10th April to participate.


Jennifer also has this great blog candy - you have until the 12th April to participate:


Malin E has a great min blog candy with 2 hänlger stamps - you have until the 31st to participate.

Maria has a great blog candy - you have until the 27th to participate

Sonia has a great blog candy - you have until the 31st March to participate

Angellas has a great blog candy - you have until the 27th at 21.00 CET to participate

Gro has a great blog candy - you have until the 22nd to participate

Line also has a great blog candy celebrating her new DT job - you have until the 19th to participate

Tanja has a great blog candy celebrating her blog 1 year - you have until the 20th to participate

Sam has got 2 great blog candies - you have until the 20th to participate

SasSa also has a great blog candy - you have until the 20th to participate

Caz also has a great birthday blog candy - you have until the 20th to participate

Katrina has a great blog candy - you have until the 21st to participate

Susie has a great blog candy - you should take a look- you have until the 21st to participate

Jeannette also has a wounderful blog candy - you have until the 21st to participate

Sally also has a great blog candy - you have until the 22nd to participate

Jannhild also has a great blog candy - you have until the 22nd to participate

Jay Jay has a great blog candy - you have until the 22nd to participate

Cathy also has a great blog candy - you have until the 22nd to participate

Maria also has a great blog candy - you have until the 23rd to participate

Paula aslo has a great blog candy - you have until the 27th to participate

søndag den 15. marts 2009

New Layouts

I made a lot of LO but most of them where for challenges or to use as examples in some Make and Takes that Betina and I held for Scrapsisters at Scrap i det Jyske.

Jeg har lavet en del LO på det sidste, men de har enten været til udfordringer eller med eksempler på de Make and Takes som Betina/Hotcat og jeg holdt for Scrapsisters til Scrap i det Jyske.

The first Lo is a double Lo with more than 8 pictures. I kind of combined 2 jobs - a challenge by my good scrap friend Anne and I made some ribbon flowers as embellishments, which was for one of our Make and Takes. Sketch from PageMaps

Det første LO er et dobbelt LO med mere end 8 billeder. Jeg kombinerede 2 opgaver - en udfordring fra Anne/Fru N. og en af vores Make and Takes hvor vi lavede Bånd blomster. Skitsen er fra PageMaps.Ribbon Flowers also is very pritty with blonds or chiffon ribbon. Bånd blomsterne bliver også rigtig flotte med blonde eller chiffon bånd.

The next LO I want to show you is also a double LO - I had so many pictures and couldn't decide which to use so I mad my 4th double LO ever (but not my last!). This one is made for a challenge at 123 Scrap - to use something from scrapbooking packing - My tag is made from packaging.
Det næste Lo er også et dobblet Lo -jeg havde så mange billeder og kunne ikke vælge så det blev til mit 4. dobbelt LO nogensinde - men ikke mit sidste!. Dette LO er lavet til 123 Scrap udfordringen - at bruge noget scrapbooking emballage på LO - mit tag er lavet af emballage.


Tag made from a background of a punch. Painted green and embossed with Ranger distress embossing powder (tattered Rose). Tag lavet fra bagsiden af emballaget til en punch, malet og embosset med Ranger distress embossing pulver (tattered Rose).

Green Flower painted with Ranger crakle paint and inked. White distressed with Ranger Distress ink - old paper. Grøn blomst malet med Ranger crakle paint og sværtet i kanten. Den hvide er sværetet med Ranger Distress ink - old paper.

The last LO is also made for a 123 Scrap and here I again combined with our Make and Takes - both to use transparant as embellishment and to embossed flowers.
Det sidste LO er også til 123 Scrap og her har jeg igen kombineret med de Make and Takes vi lavede - både pynt med transparant og embossede blomster.
Thanks for stopping by/tak fordi I kiggede med
Else