onsdag den 29. april 2009

Cards and LO

I know it - I am not so good at updating my blog. Not that I don't make any cards or Lo, but somehow I have always moved on to the next project before I have updated my blog. But here are 2 LO - both made for the 123 Scrap challenge where I went to the semi finals.

Jeg ved det - jeg er ikke ret god til at få opdateret min blog. Ikke at jeg ikke laver kort eller LO, men på en eller anden måde er jeg allerede i gang med det næste projekt inden jeg når at opdatere min blog. Så her er 2 Lo lavet til 123 Scrap udfordringen hvor jeg kom helt til semifinalen.

Challenge: not to use any kind of pattern paper/ ikke at bruge mønster papir:


Challenge: Not to use cardstock or pattern paper as background of our LO, I used a Laminator pocket (hope that is the rigth english word)/ ikke at bruge karton eller mønster papir som baggrund. jeg bruget en lamineringslomme:Some cards I dont think I have shown yet. They are both made for challenges at Scrapbooking convention in Middelfart 1 month ago:

Et par kort som jeg ikke tror jeg har vist. De er begge lavet til udfordringer til Scrapbooking Convention i Middelfart for 1 måned siden.


Thanks for visiting
Else

søndag den 26. april 2009

Blog candyDebbie has this great blog candy celebrating her blogoversary and nearly 62.000 hits. You have until the 30th April to participate

tirsdag den 14. april 2009

Blog Candy

Jodi has a amazing blog candy to celebrate 20000 hits on her blog. You have until the 20th to participate.

Bev also has a great blog candy celebtating her blogoversary and 200.000 hits. you have until the 22nd April.

tirsdag den 7. april 2009

More LO

here are some more LO I made recently - the first 2 I made for an article on Scrapsister where Marie Nielsen/Marolle is giving a introduction to the book/set: The Scrapbooker's Creativity Kit. The first LO whas a challenge to use dark blue and light green together with the word Strength (in danish Stærk):

Her er nogle flere Lo som jeg har lavet for nylig. De første 2 har jeg lavet til en artikel på Scrapsisters hvor Marie Nielsen/Marolle giver en anmeldelse af bogen: The Scrapbooker's Creativity Kit. Den første udfording var at bruge mørk blå og lys grøn sammen med ordet strength/stærk:


The next one is a lift of one of the Lo in the book - I used the Lo as a sketch:

Det næste er et lift af et LO fra bogen, jeg har brugt LO som skitse:Then I made 2 LO for challenges at the Convention in Middelfart.

Så har jeg lavet 2 Lo til skitse konkurrencerne til Convention i Middelfart:

The last one was a Lo I made as an example of a challenge at the cyper crop on Scrapsisters:
Det sidste LO har jeg lavet som eksempel til opgave 8 til cyper crop hos scrapsisters:Thanks for visiting my blog/tak fordi du besøgte min blog:
Else

Blog candy

Tanja har en lækker blog candy - men skynd dig, hun trækker i morgen - den 8. april

torsdag den 2. april 2009

Blog candy

Another great blog candy at Carole. you have until Tuesday 14th April 8.00 pm UK time to participate.

LO for challenges

I am such a bad blogger - it has been to long since i have updated my blog. But here are some LO I made for challenges. I have a lot more to show, but I need to take pictures before.

Jeg er sådan en dårlig blogger - det er alt for lang tid siden jeg har opdateret min blog. Så her er nogle LO jeg har lavet til udfordringer. Jeg har flere LO og kort at vise, bl.a. fra Convention i Middelfart, men jeg skal lige have taget billeder først.

The first LO is made for 123 Scrap - they have a Scrap Champion 2009 challenge and I am still in the run. I was so sure to go out this week, cause this LO is not one of my best! Pictures from a trip to "The top of Denmark" - Skagen where two oceans meet.

Det første LO er fra 123 Scrap - deres Scrap mester 2009 udfordring og jeg er stadig med!. Jeg var ellers så sikker på at ryge ud denne gang, for det er ikke et af mine bedste LO.The next 2 LO are from Multiscrap - Scrapbooking Queen 2009 - where I am also still in. The first one is from Febrary where we had to use the colors of a raibow. I have seen a LO like this somewhere before and I decided long time ago that I wanted to try this. So here was the oppotunity.

De næste 2 LO er fra Multiscrap - Scrapbooking Queen 2009 - hvor jeg også stadig er med. Det første er fra Februar hvor vi skulle bruge alle farverne fra regnbuen. jeg har set et LO som dette før, kan ikke lige huske hvor, men har i lang tid tænkt på at lave et "næste" magen til. Så nu var muligheden der.This Lo is from March month where the challenge was to use yellow and the word "strålende" (Shining or exellent). That was a challenge - yellow is not one of my favorit scrap colors. But I like the outcome of it, so maby I should start using that color.

Det næste LO er fra marts måneds udfordring hvor vi skulle bruge gult og ordet stråle/strålende. Det var noget af en udfordring, jeg er ikke så god til at bruge gult, men er ret tilfreds med resultatet, så måske skulle jeg bruge det noget mere.Detail. Text was written with Just Rite stamps. I am so glad I bought these stamps. Teksten er skrevet med Just Rite stemplerne - jeg er bare så glad for de stempler.Thanks for stopping by.

Else